Intenzívny kurz angličtiny

Intenzívny jazykový kurz angličtiny vyučujeme na pobočke Kalinčiakova 12. Táto výučba prebieha 4 x týždenne, po 2 x 45min., v malých skupinách do 8 študentov. Intenzívny kurz angličtiny je zameraný pre všetkých záujemcov, ktorí sa potrebujú naučiť anglicky v čo najkratšom čase. Ponúka Vám intenzívnejšiu formu výučby. Pozrite si video ukážkovej hodiny.

Informácie o kurze

 
Termín kurzu:
21.09.2015 - 08.10.2015
Trvanie kurzu:
celkovo 24 vyučovacích jednotiek
Intenzita:
2 x 45 min., 4 x týždenne
Dni výučby:
Pondelok/Utorok/Streda/Štvrtok
Časy výučby:
17:00 - 18:30;
18:45 - 20:15
Úrovne:
Všetky (začiatočníci až pokročilí). Záujemcovia budú
zaradení do skupín podľa zaraďovacieho online testu. Online test
Miesto konania:
ZŠ Kalinčiakova 12, pozri mapu 

 

 

Cena kurzu:            99,00 €

Upozornenie: Ukončenie jazykového kurzu sa môže na školách líšiť kvôli ZRPŠ alebo prázdninám.

Vyplňte prihlášku na kurz

 

 

Intenzívny kurz angličtiny – to pravé od TopEnglish!

 

Úrovne:

Prehľad jednotlivých úrovní kurzov Speak Direct Method® v porovnaní s CEFR (spoločný európsky referenčný rámec)

Beginner 1 úplný začiatočník kniha 1
Beginner 2 A1.1 (začiatočník 2) knihy 2 a 3
Elementary 1 základná úroveň kniha 4
Elementary 2 A1.2 (základná úroveň 2) knihy 5 a 6
Pre-intermediate 1 A2.1 (mierne pokročilá úroveň 1) kniha 7
Pre-intermediate 2 A2.2 (mierne pokročilá úroveň 2 kniha 8 a 9
Intermediate 1 B1.1 (stredne pokročilá úroveň) knihy 10 a 11
Intermediate 2 B1.2 (stredne pokročilá úroveň) knihy 12 a 13
Upper-intermediate 1 B2.1 (vyššie stredne pokročilá úroveň 1) knihy 14 a 15
Upper-intermediate 2 B2.2 (vyššie stredne pokročilá úroveň 2) kniha 16

Certifikát – intenzívny jazykový kurz

Študenti sa pripravujú na medzinárodné Cambridgské skúšky PET a FCE. Tieto skúšky sa absolvujú v inštitúcii British Council v Bratislave. V tejto inštitúcii sme registrovaný a úzko s ňou spolupracujeme.

Naša škola obdržala certifikát od British Council ako ocenenie za našu doterajšiu spoluprácu.

Čo sa na kurze naučíte