Naša študentská zóna

Pre zlepšenie zákazníckeho servisu sme s našimi skúsenými anglickými a americkými  kolegami pre vás pripravili jedinečný moderný systém.  Naša študentská zóna je otvorená každému študentovi, ktorý u nás navštevuje kurzy. Je dostupná všade, kde je možný prístup na internet. Treba poznamenať že systém slúži len ako doplnok k štúdiu a nenahradí živú interaktívnu hodinu s lektorom. 

Štúdium angličtiny a nemčiny

Obsah v skratke

Podrobnejšie o študentskej zóne

Na vysvetlenie uvádzame, že účastník kurzu si môže v domácom prostredí podľa príslušnej úrovne cvičiť rôzne testy a gramatické cvičenia. Ak sa študent niektorej hodiny nezúčastní môže si prebraté učivo zistiť v študentskej zóne. Tento systém súčasne umožňuje našim zákazníkom hodnotiť jednotlivých lektorov, ktorí budú následne podľa bodovania priraďovaní do procesu výučby prípadne môžu z neho byť vyradení. Účastník kurzu si bude môcť v kalendári zistiť koľko hodín už odchodil a koľko vyučovacích hodín má ešte pred sebou. Nahovorené diktáty v britskom a americkom prízvuku zlepšia študentovu počúvanosť, nakoľko umožnia osvojiť si rôzne dialekty. Okrem aktuálneho výsledku z testu v metóde Speak Direct Method v angličtine a "Die Direkte Methode" v nemčine si zákazník bude môcť pozrieť výsledky aj z predchádzajúcich období. V študentskej zóne budeme poskytovať vysvetlenia rôznych frazeologických výrazov. Naša zóna sa bude v budúcnosti dopĺňať, zlepšovať, prípadne aktualizovať aj na základe podnetov od našich zákazníkov.

Prístup do študentskej zóny bude jednotlivcom umožnený až po uhradení kurzu.  Prihlasovacie údaje budú  zaslané prostredníctvom emailu.